Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2017Open access

Stubbskörd och biologisk mångfald

Jonsell, Mats; Dahlberg, Anders; Johansson, Victor; Hjältén, Joakim; Victorsson, Jonas

Published in

Title: Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6, eISBN: 978-91-576-9455-3
Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet