Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2016

Ett fiskefritt område för skydd av gös, gädda och abborre i Stockholms skärgård.

Bergström, Ulf; Fredriksson, Ronny; Boström, Maria; Florin, Ann-Britt; Lundström, Karl; Andersson, Henrik C.

Published in

Aqua reports
2016, number: 2016:20, pages: 67 - 93
Title: Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden
eISBN: 978-91-576-9453-9