Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2010

Metod och etik inom antropologin

Green, Carina

Published in

CBM:s skriftserie
2010, pages: 18-23 Title: Gäller vanligt folkvett också för akademiker? : rapport från ett seminarium om makt och etik
ISBN: 978-91-89232-49-5
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Ett seminarium om makt och etik, 17 Mars 210, Uppsala, Sverige

    UKÄ Subject classification

    Other Humanities not elsewhere specified

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/88132