Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Sly - en outnyttjad energiresurs : kortversion av en rapport

Andersson, Rune; Emanuelsson, Urban; Ebenhard, Torbjörn; Eriksson, Lennart; Hansson, Per-Anders; Hultåker, Oscar; Lind, Torgny; Nilsson, Daniel; Forsberg, Maria; Iwarsson Wide, Maria; Ståhl, Göran

Published in

CBM:s skriftserie
2016, number: 100Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet