Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2006Peer reviewed

Betydelsen av grisningsboxens utformning för hälsa och beteende hos sugga och smågrisar - en litteraturstudie

Westin, Rebecka; Algers, Bo

Abstract

I en litteraturstudie går författaren igenom undersökta faktorer kring grisningsboxens utformning, av betydelse för hälsa och beteende hos sugga och smågrisar under grisning och digivning. De miljöfaktorer som studerats är tillgång till strö, golvets utformning, grisningsboxens storlek, fixering av suggan samt utformning av smågrishörnan

Published in

Svensk Veterinärtidning
2006, number: 8-9, pages: 21-27
Publisher: Sveriges Veterinärförbund