Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

En mätplattform för att bestämma mark- och grödegenskaper

Arvidsson, Johan; Gilbertsson, Mikael; Larsolle, Anders; Stenberg, Bo; Marinello, Francesco; Bölenius, Elisabeth; Gröndahl, Olof

Keywords

3D-skanning; Bildanalys (datorbehandling); Laserteknik; Markekologi; Mätinstrument; Mätteknik; Onlineteknik; Sverige; Sådd; Växtodling

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2014, number: 130
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet