Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2017

Att fatta svåra beslut - möjligheter och skyldigheter vid avlivning av djur

Berg, Charlotte; Zedén Yverås, Anne

Published in

Svensk Veterinärtidning
2017, Volume: 69, number: 10, pages: 25-29