Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2017

Hög artmångfald i granstubbar

Persson, Tryggve; Dahlberg, Anders; Hjältén, Joakim; Jonsell, Mats; Lenoir, Lisette; Malmström, Anna; Rudolphi, Jörgen; Svensson, Måns; Taylor, Astrid

Published in

Title: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6, eISBN: 978-91-576-9455-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet