Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2017

Det går att kompensera för biobränsleuttag genom att ställa fler högstubbar

Ranius, Thomas; Rudolphi, Jörgen

Published in

Title: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6, eISBN: 978-91-576-9455-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet