Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Artrik energiutvinning – energiutvinning och ökad biologisk mångfald inom väg- och järnvägsområden

Emilsson, Tobias; Emanuelsson, Urban; Hackl, Roman; Hansson, Julia; Larsolle, Anders; Nilsson, Daniel; Prade, Thomas; Svensson, Sven-Erik

Keywords

biomassa; vägkanter; järnvägar; biogas; biologisk mångfald

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2017, number: 098
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet