Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Kalvhållning inom mjölkproduktionen ur ett djurskyddsperspektiv

Adamsson, Marie; Benjaminsson, Titti; Lindström, Lena; Zidar, Josefina

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2005, number: 98
Publisher: SLU