Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Bläda för mångfalden - är gamla skogsbruksmetoder framtiden för skalbaggarna?

Joelsson Hedemyr, Klara; Hjältén, Joakim

Keywords

biologisk mångfald, bevarandebiologi, bläddring, trakthyggesbruk, hyggesfritt skogsbruk, skalbaggar

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet