Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2017Peer reviewed

Förändringar i Eklandskapet 1927 till 2013: i den första riksskogstaxeringens fotspår

Bergstedt, Johan; Axelsson, Anna-Lena; Karlsson, Jesper; Lönander, Johanna; Törnqvist, Lina; Milberg, Per

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2017, Volume: 111, number: 6, pages: 331-343