Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Björnförekomst påverkar vargens dödande av bytesdjur

Sand, Håkan; Tallian, Aimee; Wikenros, Camilla; Kindberg, Jonas

Keywords

Yellowstone; beteende; björn; konkurrens; predationstakt; wapiti; älg

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2016:14Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet