Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Påverkar vargens närvaro älgarnas beteende?

Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Månsson, Johan

Keywords

beteende; gruppstorlek; habitat; jakt; predation; rörelsemönster; varg; älg

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:1Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet