Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp

Frank, Jens

Keywords

rovdjursangrepp; åtgärder

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2018, number: 2018:1eISBN: 978-91-984193-4-4Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/94140