Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Småskalig och mobil slakt av nötkreatur : djurvälfärd och köttkvalitet

Hultgren, Jan; Algers, Bo; Arvidsson Segerkvist, Katarina; Berg, Lotta; Karlsson, Anders; Larsen, Anne; Wallin, Karin; Öhgren, Camilla

Keywords

slakt; nötkreatur; djurvälfärd; köttkvalitet

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 48
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet