Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Val av liggplats och väderskydd hos dikor vid utedrift vintertid

Herlin, Anders Henrik; Lindgren, Kristina; Graunke, Katharina; Andersson, Lars Göran Bertil; Lidfors, Lena

Keywords

dikor; utedrift; klimat

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet