Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Automatiserad datainsamling – ger vägledning för effektivare skotningsarbete

Manner, Jussi; Lindroos, Ola; Nordfjell, Tomas; Jonsson, Rikard; Björheden, Rolf

Keywords

skotning; automatisk datainsamling (ADI); prestation; driftuppföljning; terrängtransportavstånd

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap