Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006

Atrt förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar

Svensson Linn, Levin Maria

Keywords

boskapsvaktande; hundar; rovdjur; förebyggande; rovdjursangrepp

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2006, number: 2006ISBN: 91-975002-3-2
Publisher: Viltskadecenter

   SLU Authors

  • Svensson, Linn

   • Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9649