Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Rekommendationer för informationsmöten i problemsituationer med rovdjur

Frank, Jens; Andersson, Linda; Edvall, Marie; Falkevik, Maria; Flykt, Anders; Hallgren, Lars; Johansson, Hans; Johansson, Maria; Kjällander, Mia; Nordin, Hans; Schneider, Michael; Stoen, Ole-Gunnar; Wetterin, Anders

Keywords

rekommendationer; informationsmöten; rovdjur

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2018, number: 2018:3Publisher: Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet