Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019

Kartläggning av eventuell PSE-förekomst inom svensk grisproduktion : resultat från pilotprojekt

Karlsson, Anders; Wallenbeck, Anna; Lundeheim, Nils

Published in

Grisföretagaren
2019, number: 3, pages: 14-15