Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2018Open access

Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om hållande av hund och katt

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Littorin, Linnea; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena; Hirsch, Elin; Jensen, Per; Lindsjö, Johan; Rehn, Therese

Abstract

Detta yttrande är skrivet på uppdrag av Jordbruksverket i samband med verkets översyn av föreskrifterna för hund och katt. För att Jordbruksverkets föreskrifter ska vara väl förankrade i den senaste forskningen önskar verket inhämta underlag från det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet, specifikt gällande områdena rörelsebehov, social kontakt och avvänjning.

Keywords

djurvälfärd; hund; katt

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet