Skip to main content
Factsheet, 2018

Företagsledning inom animalieproduktion

Nybom, Jozefine; Hunter, Erik; Melin, Martin

Keywords

företagsledning; animalieproduktion; lean produktion

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:17
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenska, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/100260