Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Företagsledning inom animalieproduktion

Nybom, Jozefine; Hunter, Erik; Melin, Martin

Keywords

företagsledning; animalieproduktion; lean produktion

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:17
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenska, Sveriges lantbruksuniversitet