Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Företagsledning inom animalieproduktion

Nybom, Jozefine; Hunter, Erik; Melin, Martin

Nyckelord

företagsledning; animalieproduktion; lean produktion

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2018, nummer: 2018:17
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenska, Sveriges lantbruksuniversitet