Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark

Johnsson, Holger; Mårtensson, Kristina; Lindsjö, Anders; Persson, Kristian; Blombäck, Karin

Nyckelord

näringsläckage; åkermark

Publicerad i

Ekohydrologi
2019, nummer: 159
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet