Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2019

Kommitténs slutsatser

Edfast, Ann-Britt; Nordström, Eva-Maria; Blennow, Kristina; Dolling, Ann; Lindén, Gunnar; Naumburg, Birgitta; Nordin, Jessica; Pettersson, Börje

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2019, Volym: 158, nummer: 2019:4, sidor: 7-9 Titel: Ekosystemtjänster : om äpplen och päron i skogen
ISBN: 978-91-88567-28-4, eISBN: 978-91-88567-29-1Utgivare: Kungliga skogs- och lantbruksakademien