Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Jämförelser av PEC och PNEC från EFSA med riktvärden och uppmätta halter av växtskyddsmedel i ytvatten : Underlagsrapport till Naturvårdsverket 2018

Berggren, Kristina; Boström, Gustaf; Gutfreund, Carola; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Nyckelord

växtskyddsmedel i ytvatten; nationell miljöövervakning

Publicerad i

Utgivare: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet