Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2003

Tekniska patent om röjning i kombination med tillvaratagande av röjstammar

Nordfjell Tomas, Ligne D

Publicerad i

Info från projektet Bioenergi från skogen
2003, nummer: INFO från projektet 20
Utgivare: SLU-BTK