Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Växtnäringsförluster från åkermark 2017/2018 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark

Norberg, Lisbet; Linefur, Helena; Andersson, Stefan; Blomberg, Maria

Nyckelord

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Publicerad i

Ekohydrologi
2019, nummer: 162
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet