Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2019

Ägande påverkar betalningsviljan

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Smithfield Foods är känt som världens största uppfödare av grisar, världens största slakteriföretag och världens största leverantör av griskött. Därmed är också sagt att företaget har en integrerad verksamhet. Företaget är amerikanskt men har verksamhet också i Mexiko och i tio europeiska länder, främst i sydöstra Europa. Smithfields andel av USAs grisköttsmarknad är 25 procent. Företaget grundades 1936, har 54 000 anställda och en omsättning runt 15 miljarder dollar.

Nyckelord

företagsekonomi; Smithfield Foods; slakteriföretag; utländskt ägande; betalningsvilja; konsumentundersökningar

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2019, nummer: 2, sidor: 38-38