Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2019

Kooperationens framgång svår att mäta

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Många forskare och praktiker har försökt att konstruera mått för hur framgångsrika kooperativa föreningar är, men ingen har lyckats. På sätt och vis kan man hävda att kooperativa föreningar visar prov på framgång redan genom att de överhuvudtaget existerar och har existerat under en tid. Detta är dock långt ifrån invändningsfritt. Nästan alla föreningar är ett resultat av många fusioner och de infusionerade föreningarna har uppenbarligen inte varit någon succé.

Nyckelord

företagsekonomi; kooperativa föreningar

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2019, nummer: 3, sidor: 42-42

    UKÄ forskningsämne

    Business Administration

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/101361