Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2019

Starkt stöd för försvar mot inskränkt äganderätt

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Under de senaste åren har regeringen klämt åt skogsägarna allt mera, delvis tillsammans med aktivister och intresseorganisationer, som åtnjuter finansiellt stöd av regeringen. Det är naturligt att skogsägarna och deras organisationer reagerar. De måste försöka påverka opinionen och därmed politiken. En fråga är att tolkningen av artskyddsförordningen hindrar avverkning på stora arealer. Andra frågor gäller viltvården i relation till skogsbruket, hur turistarrangörer missbrukar allemansrätten samt skogsprogrammet.

Nyckelord

äganderätt; skogsägare; skogsnäringen

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2019, nummer: 6, sidor: 53-53