Skip to main content
Factsheet, 2019

Fysiologisk utveckling hos den unga sockerbetan - växtbaserade protein som en biostimulant

Jolayemi, Okanlawon Lekan; Ekblad, Tobias; Johansson, Eva; Olsson, Marie; Malik, Ali Hafeez

Abstract

Växtbaserade proteiner från potatis och vete kan användas som biostimulanter vid odling av unga sockerbetor. Tillväxten hos sockerbetorna ökar vid en låg tillsats av dessa biostimulanter. Den fysiologiska förklaringen till denna ökning är idag oklar och behöver utredas vidare. En tidig utveckling och etablering av tillväxten hos sockerbetan kan ha en inverkan på den slutgiltiga avkastningen (rot- och sockeravkastning) hos sockerbetan.

Keywords

sockerbetor; biostimulanter; växtbaserade proteiner

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Ekblad, Tobias
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Malik, Ali Hafeez
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Genetics and Breeding

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101465