Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2019

Ryttarskvadronen i Vikbolandsmanövern 1964 - en inkallad veterinärs minnen

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2019, Volym: 71, nummer: 8, sidor: 42-44