Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2005

Alternativ ungskogsbehandling

Nordfjell, Tomas; Bergsten, Urban; Lundmark, Tomas

Publicerad i

Info från projektet Bioenergi från skogen
2005, nummer: INFO från projektet 61
Utgivare: SLU-BTK