Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Annat bidrag i vetenskaplig tidskrift2010Öppen tillgång

Den nya Rödlistan har 746 svampar

Dahlberg, Anders; Krikorev, Michael; Hansen, Karen; Jacobsson, Stig; Jeppson, Mikael; Knutsson, Tommy; Kuoljok, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Nordén, Björn; Nitare, Johan; Svensson, Sigvard; Tedebrand, Jan-Olof

Sammanfattning

Den 28 april i år presenterade ArtDatabanken en ny rödlista och med den en reviderad och upp-daterad lista över hotade svampar i Sverige (Gärdenfors 2010). Det är den femte rödlistan för svampar som tagits fram sedan 1990, eller den sjätte om man räknar med listan över hotade svampar i skog från 1984 (tab. 1). Nu är 746 svamparter rödlistade. Antalet rödlistade arter har gradvis ökat sedan de första listorna. I jämförelse med den senaste från 2005 (632 arter) har 36 arter avförts och 150 arter tillkommit (fig. 1). Förändringarna är framförallt en följd av förbättrat kunskapsläge om arternas taxonomi, ekologi, förekomst och utbredning i landet och beror alltså inte på förändringar av det verkliga tillståndet för arterna. Inte minst har alla observationer och ekologiska uppgifter som SMF:s medlemmar under årens lopp bidragit med varit ytterst värdefulla. Vi sammanfattar här resultatet och presenterar i vilka miljöer de rödlistade arterna finns, lite om vilka åtgärder som behövs för att förbättra deras situation samt vad rödlistning innebär och hur arbetet att ta fram rödlistan har gått till.

Nyckelord

rödlistning; svampar; miljöer

Publicerad i

Svensk mykologisk tidskrift
2010, Volym: 31, nummer: 2, sidor: 37-47