Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2018

Kunskapssammanställning

Gerhardt, Karin; Lennartsson, Tommy; Westin, Anna

Publicerad i

Rapport / Jordbruksverket
2018, nummer: 2018:14, sidor: 55-85 Titel: Övergångszoner mellan skogsoch jordbruksmark : ett samverkansprojekt inom miljömålsrådet 2017

Utgivare: Jordbruksverket