Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Landskapsobservatorier i Europa - organisationsformer och relevans för kulturarvet

Sarlöv-Herlin, Ingrid; Klintborg Ahlklo, Åsa; Larsson, Anders; Lindahl, Anne-Lii; Petersson, Anna

Sammanfattning

Vid landskapsobservatorier sker verksamheter för att förmedla kunskaper om landskapet, att öka medvetandet om landskapets värden och bevaka landskapsförändringar. Landskapsobservatorier drivs ofta i samverkan mellan regionala eller lokala myndigheter, frivilligorganisationer och akademiska institutioner. I denna rapport beskrivs olika organisationsformer och metoder för landskapsobservatorier i Europa, på olika nivåer. Även några besläktade organisationer för att studera landskapsförändringar tas upp. Landskapet är enligt landskapskonventionens innebörd en mötesplats och arena där hållbar utveckling kan ske. Det är en plats där lärande och engagemang kan skapas om kulturarv och naturvärden, för t.ex. barns utveckling och lärande, och där integration kan ske. Landskapsobservatorier verkar för att detta skall kunna bli möjligt.

Nyckelord

Landskapsobservatorium; , Europeiska landskapskonventionen; ELC

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2019, nummer: 2019:6ISBN: 978-91-576-9618-2, eISBN: 978-91-576-9619-9Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet