Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2019

Att äga naturen

Larsson, Jesper

Sammanfattning

Vem har rätt till naturen, skogen och marken? Hur har äganderätt sett ut i Sverige historiskt, och vad grundar sig vår syn på äganderätt på? Den tidigmoderna äganderätten var inte lika strikt som den moderna – ett exempel på ett självorganiserat utnyttjande av allmänningar var fäbodväsendet. Men dessa allmänningar har minskat i takt med den biologiska mångfalden i jordbruksbygderna.

Nyckelord

äganderätt; naturresurser

Publicerad i

Biodiverse
2019, Volym: 24, nummer: 1, sidor: 16-17

    UKÄ forskningsämne

    Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/102299