Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019

Från vallfoder till ost

Bernes, Gun; Höjer, Annika; Hallin Saedén, Karin; Lundh, Åse; Johansson, Monika; Sun, Li; Hetta, Mårten; Dicksved, Johan; Nilsson, David

Published in

Svenska vallbrev
2019, number: 2, pages: 3-5