Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Ekologisk konnektivitet i svenska kust- och havsområden : en kunskapssammanställning

Berkström, Charlotte; Wennerström, Lovisa; Bergström, Ulf

Nyckelord

konnektivitet, migration, spridning, länkar, skyddade områden, marina skyddade områden, ekologisk koherens

Publicerad i

Aqua reports
2019, nummer: 2019:15eISBN: 978-91-576-9687-8
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet