Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2006

Tvåstegsavvänjning av köttraskalvar med hjälp av nosbricka

Svensson, Anna; Söderquist, Lennart

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2006, nummer: 5, sidor: 19-22