Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2019Vetenskapligt granskad

Svedjebruket i Syd- och Mellansverige före den agrara revolutionen, med särskild inriktning på tidigmodern tid

Tollin, Clas

Publicerad i

Bebyggelsehistorisk tidskrift
2019, nummer: 77, sidor: 23-41