Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2019Öppen tillgång

Vilka förlorar på att stadsskogarna minskar?

Hedblom, Marcus; Ode Sang, Åsa

Sammanfattning

Skog som skog. Är det något särskilt med den i staden jämfört med den utanför? Ja det är det faktiskt, ur flera aspekter. Inte minst ur ett genusperspektiv.

Nyckelord

stadsskogar; genusperspektiv; grönytor

Publicerad i

Titel: Den öppna skogen : kön, genus och jämställdhet i skogssektorn
ISBN: 978-91-576-9614-4, eISBN: 978-91-576-9615-1
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet