Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensabstrakt, 2018

Hemtandvård hos svenska hundar/Dental Home Care in Swedish dogs

Enlund, Karolina; Brunius, Carl; Hanson, Jeanette; Hagman, Ragnvi; Höglund, Odd; Gustås, Pia; Pettersson, Ann

Publicerad i

Boktitel: Veterinärkongressen 2018
Utgivare: Sveriges Veterinärförbund

Konferens


Veterinärkongressen, 9/11 2018, Uppsala, Sverige