Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensabstrakt, 2018

Mag- och tarmstörningar hos tikar efter valpning – en enkätstudie

Lundgren, Elin; Enlund, Karolina; Edner, Anna; Brunius, Carl; Pettersson, Ann; Hagman, Ragnvi

Publicerad i


Utgivare: Sveriges veterinärförbund

Konferens

Veterinärkongressen, 181109-181110, Uppsala, Sverige