Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2017

Utformning av stödjande utemiljö.

Bengtsson, Anna

Publicerad i

Skriftserie för Ljudmiljöcentrum Lunds universitet
2017, nummer: 16, sidor: 36-39 Titel: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön: Hårda fakta för mjuka värden
Utgivare: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet