Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2019

Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? : utredning om ulv og elg: del 4

Sand, Håkan; Mathisen, Karen Marie; Ausilio, Giorgia; Gicquel, Morgane; Wikenros, Camilla; Månsson, Johan; Wallgren, Märtha; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara

Nyckelord

Atferd; ulv; Canis lupus; elg, Alces alces; beite; skogskader; elgbeite; beitepress; kaskadeeffekter; habitatvalg; ROS; furu; tømmerproduksjon

Publicerad i

Skriftserien (Høgskolen i Innlandet)
2019, nummer: 25
ISBN: 978-82-8380-086-9, eISBN: 978-82-8380-087-6
Utgivare: Høgskolen i Innlandet